Bài Học

Xin chúc mừng bạn!

Bạn đã hoàn thành khóa Piano Đệm Cơ Bản của Thầy Xuân Hải – Trung Tâm Âm Nhạc Và Giáo Dục UPPONIA

Học và chơi Piano thành công là một điều thật tuyệt vời và vô giá phải không nào!

Hãy đó

[fplayer filename=”h06009.mp4″]

Bài 43: Ai Đưa Em Về – Đệm Điệp Khúc 2 (kết thúc khóa Piano Đệm Cơ Bản)
1403 Views

Câu Hỏi

Tài Liệu Đính Kèm