Piano Solo – 2

Bài Học
Bài mẫu: Trả Lại Em Yêu
2161 Views

Câu Hỏi

  • 0

    Xin cô giáo cho biết cách sử dụng Pedal như thế nào để tạo tiếng ngân mà không bị ồn. Và khi nào thì sử dụng Pedal trong một bài nhạc.

    Haphan
    Trả lời

    Xin cô giáo cho biết cách sử dụng Pedal như thế nào để tạo tiếng ngân mà không bị ồn. Và khi nào thì sử dụng Pedal trong một bài nhạc.

Tài Liệu Đính Kèm